Choď na obsah Choď na menu
 


Indigové, krištáľové a dúhové deti

15. 9. 2013

Indigové, krištáľové a dúhové deti

Veľa klientiek sa ma pýta na indigové, krištáľové a dúhové deti, takže tu sú niektoré poznatky a rozdiely medzi nimi:
Po indigových deťoch (ktoré sú viac menej “priekopníkmi” za duchovnejší pohľad na svet a citlivejší prístup k nemu) nasleduje generácia krištáľových  detí  (ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva a zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia; rezonujú so Zemou ako takou). V súčasnej dobe sa rodia deti dúhové (kombinujú najlepšie schopnosti indigo i krištáľových – žiaria podobne ako indigo; ale  nenásilnejšie, čiže ako krištáľové. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili).
Zdroj:
Doreen Virtue –Das Praxisbuch für Indigo-ElternLee Carroll – Indigo Kinder (The indigo-children)Wikipedia, Indigové detihttp://www.ezoterika.info/univerzum/indigove-deti/
http://baby-web.topky.sk/Clanky/a2307-Ziju-medzi-nami-indigove-deti.aspx

http://www.duhovacesta.cz/indigo

Čo znamená označenie indigové deti?
Toto pomenovanie indigové deti získali pre prevládajúcu indigovo-modrú farbu ich elektromagnetického poľa – aury. Indigovo modrá farba je farbou 6.čakry tzv. 3.oka a súvisí  s duchovnou cestou a silnou intuíciou.
Prevažná väčšina detí narodených po roku 1980 (uvádza sa, že až 80% z detí) je  indigo. Neznamená to však, že predtým sa tieto deti, nerodili, rodili ale sporadickejšie.

obr. prevzatý z: http://studio-anicka.blogspot.com/2011/05/indigove-deti.html
Čo je to aura? Každá práca vytvára energiu. Práca nášho tela, orgánov, mysle, povahy a temperamentu vytvára vibrácie – vo forme jemnej, subtilnej zvláštne sfarbenej energie – aury. V tejto aure sa odráža nevyváženosť, bloky, či choroby bytosti. Inak žiarime, keď sme zdraví, inak, keď sme chorí. Cholerici majú v aure viac červenej farby, flegmatici zemitej, melancholici zelenej… Naša aura sa môže dočasne zmeniť zo sekundy na sekundu, napr. sedíme v pohodlí domova, zazvoní nám telefón a my sa dozvieme správu, ktorá nás rozruší – toto sa ihneď dočasne prejaví i v našom energetickom poli.
Senzibilní ľudia sú schopní túto auru vidieť a túto auru vidia i niektoré indigové deti.
Farby tejto aury sa dajú vyrátať –  z nášho mena a dátumu narodenia vyrátame tzv.osobnostný kód a z neho najsilnejšie farebné spektrum, ktorým máme tendenciu žiariť.
Moja klientka, ktorej dcéra má už po dvadsiatke a spadá do skupiny indigových detí – si spomenula, že keď mala jej dcéra približne deväť rokov a išli spolu po ulici, okolo výkladu -  jej dcéra sa zastavila a nadšene volala: „Mami, mami, pozri sa na môj odraz vo výklade, ja žiarim na fialovo…“
Čím sú tieto deti zaujímavé?
Ide o silne individualistické deti, ktoré ku riešeniu vecí pristupujú intuitívne, od útleho veku veľmi samostatne a veľmi kreatívne. Majú silný emocionálny základ a  ich vnímanie je veľmi citlivé.
Častokrát sa stáva, že na určitý problém „ intuitívne vidia“ lepšie riešenie ako ich rodičia, či pedagógovia.  A práve tu môže vzniknúť problém, pretože, ak indigové deti dospelí nútia prijať ich zaužívaný a nepružný návod na riešenie –  indigové  deti si stoja za svojim postupom  a  preto sa môžu javiť ako neprispôsobivé, tvrdohlavé, príliš samostatné, neuznávajúce autority, problémové…
„Hovoria“ očami už od pôrodnice
Táto aura je jednoznačná od narodenia, indigové deti sa rodia s určitými danosťami, ktoré sa v aure odzrkadlia. Indigové deti akoby odmalička nechceli strácať čas spánkom. Keď už predsa len konečne zaspia, často sa veľmi skoro zasa prebudia. Je to sčasti spôsobené i tým, že sa na svet dokážu pozerať citlivejšie – senzibilnejšie a teda vnímajú rôzne farby, ktoré bežní ľudia nevidia a preto je bežné, že sa indigové miminká na nás pozerajú očami, ktorými akoby chceli vyjadriť že všetkému, čo rozprávame rozumia.
Vnímavé mamičky indigových miminiek si môžu všimnúť, že ich detičky sa často pozerajú smerom, kde nikto nestojí a predsa akoby s niekým komunikovali , usmievajú sa a touto činnosťou sa bavia veľmi často. Tri  menej skeptické a vnímavé mamičky mi potvrdili, že majú pocit, akoby sa ich miminká “bavili” so svetlenými bytosťami, či anjelmi.
Tieto deti len zriedkakedy plačú. Ťažkosti môžu nastať v okamihu, keď idú do škôlky a majú sa prispôsobiť dennému režimu a začleniť sa do kolektívu (detské hry ich príliš nezaujímajú).
V škole im často diagnostikujú poruchy pozornosti, hyperaktivitu, dyslexiu. Pozornosť však dokážu udržať… keď chcú. Ich pozornosť je veľmi nestála, môžu robiť viac vecí naraz. „Keď indigo nežije v harmonickom prostredí, nebýva v dobrej kondícii. Môžu sa dostaviť depresie alebo sebadeštruktívne správanie. V školách sa tieto deti veľmi často stretávajú so šikanovaním,“ tvrdí psychológ Habr.
Tieto deti sa vedia neuveriteľným spôsobom vcítiť do pocitov druhých, niektorí rodičia dokonca u svojich potomkov pozorujú schopnosť telepatie, čiže prenosu myšlienok na diaľku.
Aké sú charakteristické znaky týchto detí?podľa L. Carroll a J. Tober, ktoré uviedli vo svojej knihe The Indigo Children:
Popísať charakter týchto detí je takmer nemožné.
Sú to bytosti vysoko kreatívne, ktoré neznášajú dogmatický, nepružný  spôsob myslenia,
dokážu vymyslieť kreatívnejšie a iné spôsoby vykonávania vecí, či už v škole alebo doma,
neuznávajú autority a nemajú pocit viny, ak ich niekto zastrašuje, alebo kritizuje,
nepreceňujú sa, neboja sa povedať čo si myslia, resp. čo chcú,
nevydržia dlho zaoberať či hrať s  jednou vecou.
častokrát  tvrdošijne trvajú už v útlom detstve na zdravom spôsobe stravovania, odmietajú jesť červené mäso a toto stravovanie odporúčajú i rodičom,
niektoré indigové deti vedia plynule čítať už v štyroch rokoch,
správanie indigových  býva akoby urodzené,
majú problém “zaklimatizovať” sa v škôlkach a školách a prispôsobiť sa,
veľmi často si spomínajú na príbehy z minulých životov, pri ktorých si dospelí myslia, že pracuje ich fantázia.
Raz som sa rozprávala s mamičkou 7 ročného indigového chlapčeka a po popise, čo znamená indigové dieťa mi porozprávala príbeh, kedy svojmu synčekovi, ktorý od útleho detstva miloval príbehy o rytieroch a takmer všetky jeho hry súviseli s týmto koníčkom , k šiestim narodeninám kúpila darček vo forme možnosti previesť sa na koňovi na jednej farme. Tento synček pristúpil ku koňovi s obrovským rešpektom odstúpil dozadu a povedal: Mami na toho koňa si nesadnem, ja som raz z takého koňa veľmi škaredo spadol…. Bol to šesťročný chlapček, ktorý nemal problém vyjadriť svoj strach, či odvahu – takže moja otázka adresovaná rôznym skeptikom znie:  prečo by si teraz vymýšľal, že spadol z koňa, a jednoducho mame iba nepovedal, že má strach, ako to obyčajne robil?  
Aké následky môže mať nesprávne pochopenie indigových detí?
V prípade, že výnimočnosť týchto detí nebude pochopená alebo nebudú správne usmernené, môže sa  stať, že budú označené diagnózou ADS (znížená pozornosť) alebo ADHS (hyperaktivita spojená s nízkou schopnosťou koncentrácie). Tieto diagnózy zaraďujú indigové deti medzi hyperaktívne, nezvládnuteľné, agresívne a koncentrácie neschopné.
Indigové deti často trpia nedostatkom pozornosti rodičov, ich nezáujmom, nedostatkom komunikácie, partnerskými problémami oboch rodičov atď.
Výrazne si pamätám skúsenosť, kedy som sa prvý krát stretla s indigovým dieťaťom Najprv prišla za mnou mamina, pretože hľadala odpovede na otázky typu: „Ako ďalej?“ , keďže jej trojročnému synčekovi diagnostikovali autizmus, pričom  pani doktorka z tejto diagnózy obvinila maminu slovami: “Mamička, Vy za to môžte. ” …??? A tak mamina hľadala  bod, o ktorý by sa mohla oprieť a zdroj, energie a vnútornej sily… Z osobnostného kódu takýto vážny problém nevyplýval, bol tam naznačený problém vo forme neokysličenia organizmu (a v tomto sme sa podľa mamičky zhodli i s pánom doktorom psychiatrom, ku ktorému chodili na akupuntúru. Dalo sa tomu problému  pomôcť (samozrejme bez najmenšieho zásahu do postupu  liečby a užívania liekov navrhnutého lekármi ) i cvičením a správnou životosprávou. Na nasledujúcom stretnutí bol už i synček, ktorý sa mi hneď po príchode vo dverách bez problémov pozeral do očí, komunikoval so mnou a mandalu s delfínmi, ktorú som mu dala vyfarbiť vyfarbil fialovou farbičku, čím jasne vyjadril svoje duchovné danosti…
Teória indigových detí má svojich odporcov
Vedci skeptici považujú teóriu indigových detí za výmysel niektorých ezoterikov a členov hnutia New Age. Argumentujú tým, že o indigových deťoch zatiaľ neboli vypracované seriózne vedecké štúdie. Sú spravidla toho názoru, že ide o hyperaktívne deti, prípadne deti s ľahšou formou autizmu (Aspergerovým syndrómom), ktoré sa len ťažko niekam zaraďujú. Ba čo viac, varujú, že je nebezpečné, aby rodičia pozerali na svoje dieťa ako na indigové a vychovávali ho ako niečo výnimočné.
Tu by som rada vyjadrila svoj názor, keďže týchto detí je “vraj” 80% (čo neviem posúdiť, pretože nepracujem s veľkou skupinou detí, moji klienti sú dospelí, veľmi často krát prichádzajú za mnou s partnerskými a “dospeláckymi” problémami, a k deťom sa veľmi často krát dostaneme “akoby náhodou”…) že nie len ku indigovým, krištáľovým,  či dúhovým deťom sa majú rodičia správať ako k výnimočným. Všetky deti si zaslúžia pozornosť, podporu a pochopenie svojich rodičov a zaslúžia si veľa, veľa lásky a trpezlivosti :)
Ako to vnímajú rodičia?
Tých pár mojich klientov-rodičov s vnímavými a intuitívnymi deťmi sa delí do troch skupín:

-pozorní rodičia, ktorí sa snažia vyhľadať informácie na túto tému, analyzujú, učia sa a sú ochotní zmeniť prístup k dieťaťu z autority – na rodiča, ktorý podporí;
- konzervatívni rodičia, ktorí to síce neodmietajú, ale majú problém prijať túto informáciu/skutočnosť (vtedy si vravím, že čas ukáže);

- no a samozrejme nájdu sa i skeptici…
Prečo sú tu?
Indigové deti sa rodia, aby pomohli zmeniť vzdelávací systém, náš spôsob stravovania sa, či rodinné štruktúry. Pomáhajú nám realizovať náš potenciál tým, že sa staneme prirodzenejšími a začneme viac počúvať svoju intuíciu.
in_deti
obr. prevzatý z: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2009/07/indigove-deti/
Existuje niekoľko typov indigových detí:
1. Humanistický typ:
je to typ, ktorý bude spolupracovať so širokými masami. Patria sem lekári, právnici, učitelia, predavači, obchodníci a politici zajtrajška. Budú slúžiť ľudom.
Tieto deti sú mimoriadne hyperaktívne a spoločenské – radi komunikujú kedykoľvek a s kýmkoľvek, sú priateľské. Fyzicky sú dosť nemotorné a veľakrát idú hlavou proti múru – zabudnú pribrzdiť. Nedokážu sa hrať iba s jednou hračkou, musia mať všetky hračky pred sebou a možno sa potom s nejakou chvíľu aj pohrajú. Tieto deti veľmi rýchlo obrátia pozornosť na inú vec, a preto je ťažké ich zamestnať.
2. Ideovo-orientovaný typ:
tento typ je viac zameraný na nápady a projekty, ako na ľudí. Sú to budúci inžinieri, architekti, dizajnéri, kozmonauti, piloti a vojaci. Už ako deti sú veľmi športovo orientované. Majú problém so sebakontrolou a radi manipulujú – v prípade chlapcov je to matka a dievčatá radi manipulujú svojich otcov. V tomto ich treba správne usmerniť a nedovoliť im manipulovať s ľuďmi – inak máte doma veľký problém.
Okrem toho je tento typ v pubertálnom veku náchylný na rôzne druhy závislostí, hlavne na drogy. Je veľmi dôležité neustále s týmito deťmi komunikovať, kontrolovať a navigovať ich.
Syn jednej mojej klientky – športovec, technicky orientovaný, problémový a indigový… ktorému po úraze neodporučili (resp zakázali) cvičiť, sa preorientoval na drogy… Číslo jeho minulej karmy súvisí s karmou šamanov – a keďže ako vieme, šamani sa častokrát do potrebného stavu/tranzu dostávali pomocou  holotropných látok, je prirodzené, že si podvedome zvolil tento smer… (dovolím si upozorniť skeptickejších čitateľov, že tu nejde o žiadne ospravedlnenie, ale o odpoveď na otázku “prečo a čo s čím súvisí”…)
3. Umelecký typ:
malý umelci a umelkyne medzi indigovými deťmi sú veľmi citlivé a často veľmi drobné.
Sú kreatívne a sú to umelci a učitelia zajtrajška. S čímkoľvek sa zaoberajú, koncentrujú sa hlavne na kreatívnu stránku tejto činnosti. Presadia sa aj v oblasti výskumu či chirurgie. Sú to prvotriedni herci. Už vo veku 4-10 rokov sa venujú rôznym druhom umenia. Rovnako ako ostatné indigové deti, nevydržia dlho zaoberať sa jednou vecou.
4. Interdimenzionálny typ:
štvrý typ indigových detí sa líši od ostatných hlavne svojim vzrastom – sú väčší a veľmi vyspelí. Ročné či dvojročné deti odmietajú vašu pomoc a najradšej robia všetko sami. Sú medzi nimi budúci filozofovia. Oni prinesú základy novej viery a myslenia.
Nasledovné informácie sú z anjelských channelingov - Daeduwen & Rafael: zdroj: http://angelarium.wordpress.com/2010/06/01/indigove-kristalove-a-duhove-deti-ake-su-a-co-je-ich-uloha/
Indigové, krištáľové a dúhové deti
Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú. To je prvotná fáza na postup do fázy krištáľového dieťaťa.
Čo dokážu krištáľové?
Krištáľ je ideálny žiarič; kremeň, ktorý je jeho základom, je dokonalý kryštál. Je to oxid kremičitý,  SiO2. Jeho molová hmotnosť je 60…  Jeho súčet je šesť a šestka znamená lásku. Nula je obohatenie mocou. Kryštály vo všeobecnosti sú vynikajúce žiariče; najlepšie sú vtedy, keď sú prírodné. Niektoré kryštály nemajú konkrétny tvar, sú amorfné. Kremeň sám osebe dokáže nadobudnúť amorfné formy; ale ak sa bavíme o krištáli, tak to je čistý kremeň bez prímesí. Čo znamená, že jeho žiarenie je univerzálne. A tu sme pri tom, čo vlastne robia tie krištáľové deti. Sú to žiariče.
A zároveň výborné čističe; krištáľ je úžasný prostriedok na upokojenie, schladenie. Vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali.
Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí; krištáľové pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale o to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. Nie je náhoda, že v zemskej kôre dva najrozšírenejšie prvky sú práve kyslík a kremík; v podstatnej miere sú viazané v kremičitanoch, ktoré sú odvodené od kremeňa. Všetko so všetkým súvisí celá Zem (Gaia) pôsobí ako jeden veľký kryštál. S rôznym zafarbením na rôznych miestach a s rôznou kvalitou. Ale tak či tak je Zem vlastne len obrovský kryštál odvádzajúci nízkovibračné energie a vyžarujúci vysokovibračné. Keby to tak nebolo, tak tu ľudstvo ako také už dávno nie je; a už vôbec nie je tam, kde je dnes.  Krištáľové deti sú vlastne také, ktoré rezonujú so Zemou ako takou. Gaiino číslo je šesť; kremeň je hlavný prostriedok jej pôsobenia. 6-0; moc Gaie je v krištály.

obr. prevzatý z:http://magazin.atlas.sk/spektrum/poculi-ste-o-zazracnych-indigo-detoch/747777.html
Dúhové dieťa je konečný produkt vývinu; nastupuje po indigo a krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra. Tie predošlé stupne sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú kryštálovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili; v tom sú podobnejšie indigo deťom. Pretože indigové, tým, že nútia veľmi surovým spôsobom ľudí na seba reagovať, podnecujú čistenie emócií, hlavne potláčaných. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa… a zároveň do nich pretláčajú veľmi nenápadne vlastné naladenie. Dúhové sú ladičky; ak sa stávame dúhou, stávame sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Bez nejakých ostrých hrán a bez extrémnych výkyvov hore a dolu. Teda… výkyvy sa samozrejme môžu vyskytnúť. Ale rýchlo sa vyrovnávajú. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách. Kým krištáľové pôsobia na jednej frekvencii, dúhové pôsobia v spektre; pôsobia na rôznych ľudí rôzne. Jednoducho vyžarujú veľa farieb naraz; veľa odtieňov seba naraz. Sú veľmi prispôsobivé a nekonečne premenlivé; dokážu sa presne naladiť na potrebnú vlnu a veľmi rýchlo zmeniť vlnu a naladiť sa na ňu rovnako presne ako predtým. Ak je okolo dúhového dieťaťa trebárs päť ďalších ľudí, z ktorých každý „vysiela“ na inej frekvencii, tak podľa toho, s kým práve komunikuje, je vyžarovanie dúhového dieťaťa identické alebo veľmi blízke vyžarovaniu daného partnera. V tom je ich majstrovstvo; dúhové deti jednoducho dokážu v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujú a tak ich nenápadne vedú k tomu, aby presne takí boli najlepší, akí môžu byť.
kvapky dúhy
obr. prevzatý z: http://fotky.sme.sk/fotografia/211817/kvapky-duhy
Stručné zhrnutie:
Indigové deti – ich motto voči svetu je „rob so sebou niečo, pretože takto nemôžeš ďalej fungovať!“ Podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe
Krištáľové deti  – ich motto voči svetu je „pomôžem ti očistiť sa a dám ti také naladenie, pri ktorom budeš ľahšie fungovať“. Krištáľové sú skryto pôsobiace bútľavé vŕby, ktoré odvádzajú nízke vibrácie do Zeme – niečo ako predĺžené ruky samotnej Gaie, ktorá potom tie nízke vibrácie transformuje na vysoké. Preto je stále v tom pozitívnom spektre emócií, preto je taká tolerantná a trpezlivá voči vám všetkým. Zároveň krištáľové ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky.
Dúhové deti – ich motto voči svetu je si dokonalý taký, aký si, a ja ti pomôžem vidieť to, aby si tak mohol fungovať stále.“ Dúhové deti sú spojité žiariče. Nečistia priamo, ale nepriamo. Nepodnecujú príliš agresívne, ale podnecujú. Vyťahujú z ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové skôr hladia. Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým Preto sa pri nich ľudia tak dobre cítia.
Čoho by sa mali tie jednotlivé typy vyvarovať?
Tie typy sú vlastne len vývojové stupne. Kým nezvládneme jedno, nemôžeme postúpiť na ďalšie, pretože by nás to zničilo. Indigové deti to majú v živote ťažké. Vďaka tomu, že na nich ľudia reagujú tak rozporuplne, tak sa samy musia vyrovnávať s tým, že nie všetci ich majú radi. Ale tam je jedna dobrá pomoc; stačí dosiahnuť uvedomenie, že oni sú zodpovední len za svoje pôsobenie; nie za reakcie okolia. Ak sa im to podarí zvládnuť – prijať do seba – môžu postúpiť ďalej na krištáľové štádium.
Ak je niekto krištáľový, tak by mal mať silné napojenie na Zem (alebo na Gaiu), pretože ak nie, veľmi ho vyčerpáva to neustále čistenie. Krištáľové deti ako prirodzené čističe bojujú s únavou; ak sa dostatočne nenapájajú na Zem samotnú, ak sú oddelené. Okrem toho, ľudia za nimi radi chodia preto, lebo sa pri nich zbavujú toho, čo ich trápi. Tým ľuďom je ľahšie; ale krištáľové dieťa, ak nie je dostatočne napojené na Zem, sa s tým ťažko vysporiadava. Krištáľové si musia dať pozor na to, aby ich ľudia nezačali využívať príliš; a keď cítia, že už nevládzu ďalej, tak by si mali dať od ľudí pauzu do najvyššej možnej miery. Oddychovať osamote a najlepšie v prírodnom prostredí; tak ľahšie načerpajú energiu Zeme. Gaia im veľmi intenzívne pomáha práve preto, že sú to v podstate jej priame výbežky; krištáľové deti mávajú veľmi silnú väzbu na prírodu ako takú. Aj rastlinám a zvieratám sa u nich darí lepšie ako inde; ich energie sú navzájom kompatibilnejšie ako u iných ľudí. To je dobrý ukazovateľ, že niekto je krištáľovým dieťaťom; po prvé tá funkcia bútľavej vŕby a po druhé veľmi dobre prosperujúce životné prostredie v ich blízkosti.
Čo sa týka dúhových… tie vlastne nemajú nejaké špeciálne slabiny. Ale dôležité je, aby ostali vo svojom strede – ak neustále vyžarujeme na rôznych frekvenciách, môže sa stať, že sa začneme identifikovať raz s jedným prúdom, raz s druhým prúdom a to môže viesť k tomu, že začneme mať zmätok v tom, kto vlastne sme. Keďže pri rôznych ľuďoch dúhové deti pôsobia rôzne, pretože vyžarujú inú farbu (a zároveň nenápadne dodávajú ostatné farby spektra), môžu mať problém s identifikáciou samých seba. Môžu dokonca upadať do depresií, pretože nadobúdajú pocit, že strácajú vlastnú identitu. Že prestávajú byť samými sebou a iba reagujú na zvyšok sveta. Ono je to tak… ale dúhové deti by si mali uvedomiť, že je to jednoducho ich poslanie. Meniť sa tak, aby vyhoveli všetkým, ale zároveň ostať dostatočne sami sebou na to, aby ostatní nemenili ich. To je pre ne veľmi ťažké. Tiež im robí dobre pobyt v ústraní; raz začas. Vtedy sa zosúlaďujú so svojím vnútrom a nachádzajú svoj stred
Ak dúhové dieťa stratí vlastnú identitu, bude si ju opäť hľadať a skĺzne do fázy, kedy bude ostro vystupovať proti ostatným – a to je fáza indigo. Odtiaľ môže ísť znovu do krištáľovej fázy a ak sa mu podarí zvládnuť ju, znovu do dúhy; ale krištáľové tiež môžu poklesnúť na indigo. Je to neustály proces hľadania seba a zmeny svojho pôsobenia. Tie fázy sú nevedomé; ale ak je človek aspoň vo fáze indigo, bude mať tendencie stúpať vyššie a oscilovať potom medzi týmito troma fázami.

 

http://duhaduse.wordpress.com/2011/12/10/indigove-kristalove-a-duhove-deti/